The SiB เปิดตัวนวัตกรรม Hybrid Breast หน้าอกสวยด้วยไขมันกับซิลิโคน

  แพทย์หญิงดารินทร์ ม่วงไทย แพทย์ศัลยกรรมผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหลายสถาบัน เช่น สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย แพทยสภา ฯลฯ และผู้อำนวยการบริหาร เดอะ ซิบส์คลีนิค ได้แถลงข่าว เปิดตัวนวัตกรรม Hybrid Breast เทคนิคการเสริมหน้าอกโดยการเสริมซิลิโคนร่วมกับการเติมไขมันตนเอง (Hybrid Breast = ไขมัน … Continue reading The SiB เปิดตัวนวัตกรรม Hybrid Breast หน้าอกสวยด้วยไขมันกับซิลิโคน